Takip et

Hizmet Koşulları

Hukuki

Hizmet Koşulları

Yürürlük Tarihi: 24 Mayıs 2018

Bu Hizmet Koşulları (“Hizmet Koşulları”) siz ve GREE International, Inc. ("GREE") arasında bir sözleşmedir. Şu anda http://www.gree-corp.com/privacy adresinde yer alan GREE’nin Gizlilik Politikası (“Gizlilik Politikası”) ve şu anda http://www.gree-corp.com/copyright adresinde yer alan GREE’nin Telif Hakkı Politikası (“Telif Hakkı Politikası”) burada bu Hizmet Koşulları’nın bir parçasıdır.

Bu Hizmet Koşulları’nı lütfen dikkatlice okuyun.

Bir Hesap açarak veya Hizmetler’i başka şekilde kullanarak (aşağıda tanımlandığı gibi):

 • (1) 16 yaşında veya daha büyük olduğunuzu; ve
 • (2) bu Hizmet Koşulları’nı anladığınızı ve kabul ettiğinizi ve eğer 16-18 yaş arasındaysanız, yasal vasinizin bu Hizmet Koşulları’nı gözden geçirmiş olduğu, anladığı ve kabul ettiğini,

kabul edersiniz.

HİZMETİ KURARAK, KULLANARAK VEYA BAŞKA ŞEKİLDE HİZMETE ERİŞİM SAĞLAYARAK, BU HİZMET KOŞULLARINI KABUL EDERSİNİZ. EĞER BU HİZMET KOŞULLARINI KABUL ETMİYORSANIZ, LÜTFEN HİZMETİ KURMAYIN, KULLANMAYIN VEYA BAŞKA ŞEKİLDE HİZMETE ERİŞİM SAĞLAMAYIN. BU HİZMETİN KULLANIMI YASAK OLDUĞU YERDE GEÇERSİZDİR.

 1. Belirli Tanımlar
 • Bir “Cihaz,” Hizmet’e erişim sağlamak için kullanılabilecek, örneğin bir akıllı telefon gibi, herhangi bir mobil veya kablosuz bilgisayar cihazı anlamına gelir.
 • “Hizmet,” (i) Site’den erişilebilecek veya indirilebilecek her türlü hizmet, özellik ve içeriği içeren, gree.net, gree-support.net ve gree-corp.com’da yer alan web siteleri (“Site”) ve (ii) üçüncü taraf web siteleri veya kaynaklar aracılığıyla sizin tarafınızdan lisans sahibi olunan, indirilen veya başka bir şekilde erişim sağlanan her türlü diğer GREE uygulaması, hizmeti veya ürünü anlamına gelir.
 • “Hizmet Malzemeleri,” aşağıdakileri içeren ancak bunlarla sınırlı olmayan, Hizmet’in bir parçası olan tüm bilgi ve malzemeler anlamına gelir: Yazılımı içeren ancak bununla sınırlı olmayan, telif hakları ile korunabilen her türlü malzemeler; Hizmet’in veya Hizmet’in herhangi bir kısmının “görünüm ve hissi”; Hizmet’in veya Hizmet’in herhangi bir kısmının bileşenlerinin derleme ve düzenlenmesi; resimler veya diğer grafik veya görüntüler; metin; ses veya video; reklam metni; veriler; logolar; domain adları; ticari markalar, hizmet markaları veya ticari adlar ve Kullanıcı İçeriği (aşağıda tanımlandığı şekliyle).
 • “Kullanıcı İçeriği,” e-posta veya çevrimiçi forumlar, mesaj panoları, mesajlaşma hizmetleri, bloglar veya Hizmet’in veya Hizmet’in bölümlerinin diğer işlevleri aracılığıyla, aşağıdakileri GREE ve Hizmet’in diğer kullanıcıları için erişilebilir kılmak da dahil olmak üzere, Hizmet’in size ve diğer kullanıcıları iletişim yaratmaya, sunmaya, göndermeye, sergilemeye, iletmeye, yapmaya, yayımlamaya veya dağıtmaya davet edebileceği veya bunları yapmanızı sağlayabileceği içerik ve malzemeler (metin, yazılar, fotoğraflar, grafikler, görüntüler, yorumlar, kişisel olarak tanımlanabilecek bilgiler vb. dahil olarak, ancak bunlarla sınırlı kalmayarak) anlamına gelir.
 • “Sanal Para,” geçerli yasalara tabi olarak, Hizmet yoluyla kazanılabilen veya elde edilebilen veya başka türlü yasal ihale veya gerçek para için sizin tarafınızdan satın alınan sanal fişler, puanlar veya benzeri öğeler anlamına gelir.
 • “Sanal Ürünler,” geçerli yasalara tabi olarak, Hizmet yoluyla kazanılabilen veya elde edilebilen veya başka türlü yasal ihale veya gerçek para veya Sanal Para için sizin tarafınızdan satın alınan, mallar, yetenekler veya diğer ürünler gibi, sanal dijital öğeler anlamına gelir .
 • “Sizin İçeriğiniz,” Hizmet ile bağlantılı olarak size erişilebilir kılınan Kullanıcı İçeriği anlamına gelir.
 1. Lisans Verme ve Kısıtlamalar

GREE, aşağıdakileri kullanmanız ve sergilemeniz için size sınırlı, geri alınabilir, münhasır olmayan, alt lisansı verilemeyen, devredilemeyen bir lisans verir: (a) Site’den ödeme olmadan erişilebilir olan veya üçüncü şahıs web sitelerinden veya kaynaklarından GREE’nin yetkisiyle ödeme olmadan erişilebilir kılınan Hizmet’in bölümleri ve (b) geçerli ücretleri ödemiş olmanız ve geçerli koşullara uygun olmanız şartıyla, “ödeme için” temelinde erişilebilir olan Hizmet’in diğer bölümleri. Yukarıdaki lisans (i) yalnızca sizin kişisel ve ticari olmayan kullanımınız için; (ii) Site’ye erişmek için yalnızca bir bilgisayar için ve uygulamalara erişmek için yalnızca bir Cihaz üzerinde ve (iii) bu Hizmet Koşulları’na uygunluğunuza tabidir.

Aşağıdakilerden hiçbirini yapmayacağınızı veya yapma girişiminde bulunmayacağınızı kabul edersiniz:

 • Bu Hizmet Koşulları’nda açıkça izin verilmiş olanların dışında, Hizmet’i veya Hizmet’in herhangi bir kısmını kopyalama, uyarlama, değiştirme, buna dayalı türev çalışmalar hazırlama, dağıtma, lisans verme, satma, aktarma, kamuya açık sergileme, kamuya açık gerçekleştirme, iletme, yayınlama, Internet üzerinden canlı olarak yayınlama veya başka türlü istismar etme; veya
 • Bu Hizmet Koşulları’nda açıkça izin verilmiş olanların dışında, Hizmet’i herhangi bir kullanım veya amaç için kullanma.

Ne GREE ne de GREE Taraflarının hiçbiri (aşağıda belirtildiği gibi), bu Hizmet Koşulları’nda açıkça verilmiş lisanslar ve haklar dışında, size herhangi bir lisans veya hak vermez. GREE ve onun lisans verenleri, bu Hizmet Koşulları’yla açık bir biçimde verilmeyen tüm hakları ellerinde bulundururlar. Buna göre, hiçbir lisans itira hakkının düşmesi yoluyla, zımnen veya bir başka şekilde verilmez.

 1. Hesap Kaydı ve Gizlilik

GREE oyunlarını oynamak ve GREE hizmetlerine erişmek için Hizmet aracılığıyla kaydolarak, size bir kullanıcı olarak belirli bir iç hesap oluşturacağız (“Hesap”). Bu kayıt işleminin bir parçası olarak, Hizmet’i kullanmak için kendiniz hakkında bilgi vermeniz istenebilir. Hizmet tarafından istendiği gibi, gerçek, doğru, eksiksiz ve güncel bilgiler vermeyi ve bunları korumayı kabul edersiniz. Gerçek, doğru, eksiksiz ve güncel olmayan herhangi bir bilgi verirseniz, GREE Hesabınızı askıya alma veya sonlandırma hakkına sahiptir ve Hizmet’i kullanmanızı herhangi bir zamanda yasaklayabilir.

Hesabınızın gizliliğini korumaktan siz sorumlusunuz. Hesabınızın herhangi bir yetkisiz kullanımı veya Hesabınızla ilgili herhangi bir diğer güvenlik ihlalini GREE’ye hemen bildirmeyi kabul edersiniz. Hesabınız kapsamında meydana gelen tüm faaliyetlerden, bu faaliyetler hakkında bilginiz olsun veya olmasın, siz sorumlusunuz.

 1. Hizmet Malzemeleri

Hizmet Malzemeleri, fikri mülkiyet yasaları dahil ancak bunlarla sınırlı olmadan, hem Amerika Birleşik Devletleri hem de diğer hukuklarda geçerli yasalar tarafından korunur. Hizmet Malzemeleri’nin herhangi bir kullanımı, kopyalanması ve/veya dağıtımı bu tür yasalar tarafından kısıtlanabilir. (a) Sizin İçeriğiniz (aşağıda tanımlandığı şekilde), (b) bu Bölüm’ün aşağıdaki paragrafında belirlenen belirli Hizmet Malzemeleri veya (c) GREE ve mevcut ise, bu tür Hizmet Malzemeleri’nin üçüncü taraf sahibi(sahipleri) tarafından yazılı olarak açıkça izin verildiği biçim dışında, Hizmet veya Hizmet Malzemeleri’nin herhangi bir kısmına lisans vermeyeceğinizi, değiştirmeyeceğinizi, kopyalamayacağınızı, yayınlamayacağınızı, satmayacağınızı, aktarmayacağınızı, iletmeyeceğinizi veya herhangi bir şekilde istismar etmeyeceğinizi (veya bunları yapmak için girişimde bulunmayacağınızı) kabul edersiniz. Bu tür üçüncü taraf sahipten (sahiplerden) izin almak için kendi başınıza sorumlusunuz.

Aşağıdaki belirli Hizmet Malzemeleri’ni yalnızca bu Hizmet Koşulları’nda açıkça izin verildiği şekilde kullanabilirsiniz:

 • Paylaşılan Görüntü. Bir “Paylaşılan Görüntü,” GREE tarafından tanımlanan ve aşağıdaki gibi açıkça izin verildiği şekilde paylaşıma açılan belirli bir uygulama içi görüntüdür. Bir Paylaşılan Görüntü’yü yalnızca diğer GREE kullanıcılarına ve yalnızca GREE’nin sosyal ağ hizmeti aracılığıyla erişilebilir kılabilirsiniz.
 • Arkadaş Kodu. Bir “Arkadaş Kodu”, GREE tarafından sağlanan belirli bir koddur. Kullanıcılar bir Arkadaş Kodu’nu yalnızca Facebook ve Twitter’da ve yalnızca Hizmet’i bu üçüncü taraf hizmetlerdeki kontaktlara bağlamak için bir davet olarak paylaşabilirler.
 • Ekran Yakalaması. Bir “Ekran Yakalaması”, bir kullanıcı tarafından bir uygulama içi işlev aracılığıyla kaydedilen bir ekran resmidir. Kullanıcılar Ekran Yakalamalarını yalnızca Facebook ve Twitter’daki kontaktlarına ve yalnızca değiştirilmemiş biçimde gönderebilirler.
 1. Mülkiyet

GREE ve onun lisans verenleri, Sizin İçeriğiniz (aşağıda tanımlandığı şekilde) dışında ve bu Hizmet Koşulları’nda başka bir şekilde açıkça belirlenmediği sürece, Hizmet ve Hizmet Malzemeleri ile ilgili tüm haklar, unvanlar ve çıkarlara sahiptir. Hizmet Malzemeleri’ni indirerek veya herhangi bir Sanal Para veya Sanal Ürün (her ikisi de aşağıda tanımlandığı şekilde) satın alarak, herhangi bir mülkiyet hakkına sahip olamazsınız.

 1. Kullanıcı İçeriği/Sizin İçeriğiniz

Tüm Kullanıcı İçeriği, yalnızca bu tür Kullanıcı İçeriği’nin kaynaklandığı kişinin sorumluluğudur. GREE, doğruluk veya yasallığı içererek ancak bunlarla sınırlı olmayarak, herhangi bir kalite için herhangi bir Kullanıcı İçeriği’ni gözden geçirme, değerlendirme veya başka türlü izleme zorunluluğuna sahip değildir. GREE, Kullanıcı İçeriği ile ilgili olarak herhangi bir güvence veya diğer garantileri sağlamaz ve bu tür herhangi bir güvence veya garantiyi burada reddeder.

Hizmet kullanımınız kendi riskiniz altındadır. Hizmet’i kullanarak, rahatsız edici, uygunsuz veya başka bir şekilde beklentilerinize uygun olmayan Kullanıcı İçeriği’ne maruz kalabilirsiniz. Hizmet ile bağlantılı olarak, mevcut herhangi bir Kullanıcı İçeriği’nin kullanımıyla ilişkili tüm riskleri üstlenirsiniz. GREE, bu tür herhangi bir Kullanıcı İçeriği’ndeki herhangi bir hata veya eksik veya bu tür Kullanıcı İçeriği’nin herhangi bir kullanımından kaynaklanan herhangi bir kayıp veya hasarı içererek ancak bunlarla sınırlı olmayarak, Hizmet tarafından erişilebilir hale getirilen herhangi bir Kullanıcı İçeriği için hiçbir şekilde sorumlu olmayacaktır.http://gree-support.net adresinde yer alan destek sayfamızda açıklanan işlemi takip ederek, bu Hizmet Koşulları’nı ihlal ettiğine inandığınız Kullanıcı İçeriği’ni GREE’ye bildirebilirsiniz.

 

Yukarıda belirtilenlere rağmen, GREE, herhangi bir neden göstermeden, herhangi bir zamanda ve uyarmadan, herhangi bir Kullanıcı İçeriği’ni (Sizin İçeriğiniz de dahil olarak ancak bununla sınırlı olmayarak), gözden geçirme, izleme, yasaklama, düzeltme, slime, erişimini engelleme veya başka bir şekilde kullanılamaz hale getirme hakkını tamamen kendi takdirine bağlı olarak saklı tutar.

Sizin İçeriğinizin gizli olmadığını ve size iade edilmeyeceğini kabul edersiniz. Sizin İçeriğinizin size özgü olduğunu ve GREE bu Hizmet Koşulları’ndaki hak ve lisansların uygulanmasından kaynaklanan herhangi bir üçüncü şahıs veya sorumluluk için herhangi bir yükümlülük üstlenmeden, bu tür tüm hak ve lisansları verme hakkı da dahil olarak, Sizin İçeriğiniz ile ilgili tüm haklara sahip olduğunuzu garanti edersiniz.

Siz burada, Hizmet’in pazarlanması ve tanıtımı da dahil olmak üzere, sizin Kullanıcı İçeriği’nizin yanı sıra bizim Hizmet’i sağlamamızla bağlantılı olarak tüm değiştirilmiş ve türev çalışmaları, herhangi bir şekilde telekomünikasyon, sergileme, performans, bilgisayar belleğine grime ve kullanım ve uygulama yoluyla, kopyalama, çoğaltma, düzeltme, uyarlama, değiştirme, türev çalışmalar oluşturma, üretme, ticarileştirme, yayımlama, dağıtma, satma, lisanslama, alt lisanslama, aktarma, kiralama, iletme, kamuya açık bir biçimde sergileme, kamuya açık bir biçimde gerçekleştirme, elektronik olarak erişim sağlama, yayınlama ve kamuya iletmeye dair gayri kabili rücu, daimi, devredilebilir, tamamen ödenmiş, telifsiz, dünya çapında bir lisans (alt lisans hakkı ve üçüncü şahıslara tahsis etme de dahil olmak üzere) ve hakkı GREE’ye verirsiniz. Burada, ayrıca, bu Hizmet Koşulları kapsamında GREE’ye verilen herhangi bir hakkı uygulamak için başkalarını yetkilendirme hakkını GREE’ye verirsiniz. Ayrıca, burada, size herhangi bir yükümlülük olmadan, herhangi bir Kullanıcı İçeriği’ne dahil olan ve herhangi bir Kullanıcı İçeriği ile bağlantılı olan, sizin adınız, benzerliğiniz ve herhangi bir diğer bilgi veya malzemeyi kullanma veya yararlanmaya dair koşulsuz, gayri kabili rücu hakkı GREE’ye verirsiniz. Yasayla yasaklanmadığı sürece, Sizin İçeriğinizin herhangi bir şekilde değiştirilip değiştirilmediğine bakılmaksızın, Sizin İçeriğinizde sahip olabileceğiniz herhangi bir atıf hakkından ve/veya herhangi bir ahlaki haktan feragat edersiniz.

GREE Sizin İçeriğinizde herhangi bir mülkiyet hakkı iddia etmez ve bu Hizmet Koşulları’nda hiçbir şey Sizin İçeriğinizi kullanmak ve yararlanmak için sahip olabileceğiniz herhangi bir hakkı kısıtlama amaçlı değildir. GREE, Sizin İçeriğinizdeki fikri mülkiyet haklarınızı izlemek veya zorlamak için hiçbir yükümlülüğe sahip değildir. GREE, herhangi bir Kullanıcı İçeriği’ni kabul etmek, sergilemek, gözden geçirmek, korumak veya başka türlü yararlanmak için hiçbir yükümlülüğe sahip değildir.

 1. Sanal Para ve Sanal Ürünler

Hizmet, Sanal Para ve/veya Sanal Ürünler’i içerebilir. Aşağıdakiler dışında, Hizmet’te görülen veya Hizmet’ten kaynaklanan bu tür herhangi bir Sanal Ürün veya Sanal Para için hiçbir hak, unvan veya çıkara sahip değilsiniz: Kazandığınız, satın aldığınız veya GREE tarafından yetkilendirilen bir biçimde başka bir şekilde elde ettiğiniz Sanal Ürünler ve Sanal Para’yı, yalnızca Hizmet içerisinde, kullanmaya dair sınırlı, kişisel, devredilemez, alt lisansı verilemez, geri alınabilir bir lisansa sahip olursunuz. GREE, herhangi bir zamanda, uyararak veya uyarmadan, Sanal Para ve/veya Sanal Ürünler’i yönetebilir, düzenleyebilir, kontrol edebilir, değiştirebilir veya ortadan kaldırabilir. GREE, bu tür herhangi bir hakkı uyguladığında, size veya herhangi bir üçüncü tarafa karşı hiçbir sorumluluğa sahip olmayacaktır.

Sanal Para ve Sanal Ürünler’in aktarımı, Hizmet’te açıkça yetkilendirilen yerler dışında, yasaktır. Hizmet’te açıkça yetkilendirilen yerler dışında, GREE, başka bir Kullanıcı veya herhangi bir üçüncü taraf da dahil olmak üzere ancak bunlarla sınırlı olmadan, Sanal Para veya Sanal Ürünler’i herhangi bir kişi veya kuruma satmayacaksınız, değiştirmeyeceksiniz veya başka bir şekilde aktarmayacaksınız.

GREE (veya geçerli üçüncü taraf platform sağlayıcısı) kendi takdirine bağlı olarak bir geri ödeme sağlamaya karar vermediği sürece, Sanal Para ve Sanal Ürünler’in tüm satışlarının nihai ve geri ödemesiz olduğunu anlar ve kabul edersiniz. Bu Hizmet Koşulları, Hesabınız, bütün olarak Hizmet veya Hizmet’in geçerli kısmının herhangi bir nedenle sonlandırıldığı veya devam ettirilmediği durumda, tüm Sanal Para ve Sanal Ürünler’den feragat edeceğinizi kabul edersiniz. GREE, bu feragat ile ilişkili olarak size karşı hiçbir sorumluluğa sahip olmayacaktır.

 1. Kısıtlamalar ve Kurallar

Hizmet kullanımınızın bir koşulu olarak ve bu Hizmet Koşulları kapsamındaki diğer yükümlülüklerinizi sınırlamadan, bu Bölüm’de belirlenen kısıtlamalar ve kuralların yanı sıra Hizmet’in kendisinde belirlenen herhangi bir ek kısıtlama ve kurala (uygulamaya özgü kurallar gibi) uymayı kabul edersiniz.

 • 16 yaşından küçükseniz, bir Hesap oluşturmayacak veya Hizmet’e erişmeyeceksiniz
 • Küçüklerin kullanımını kısıtlamak için Hesabınızı izleyecek ve 16 yaşından küçük çocukların erişimine izin vermeyeceksiniz. Hesabınızın küçükler tarafından herhangi bir yetkisiz kullanımı için bütün sorumluluğu kabul edersiniz. Kredi kartınızın veya diğer ödeme araçlarınızın küçükler tarafından herhangi bir kullanımı için siz sorumlusunuz
 • Hesabınızı veya Hesabınızla ilişkili herhangi bir sanal öğe veya sanal parayı kiralamayacak, satmayacak veya başka bir şekilde herhangi birine aktarmayacaksınız
 • Aşağıdakileri içererek ancak bunlarla sınırlı olmadan, Hesabınızı herhangi bir ticari amaç için kullanmayacaksınız:
  • Herhangi bir şahıs veya herhangi bir amaç için para toplamak için herhangi bir girişim
  • zincir mektuplar, önemsiz e-posta veya yinelenen mesajlar dahil her türlü reklam, (örneğin, istenmeyen e-posta)
 • GREE’ye veya herhangi bir üçüncü taraf platform sağlayıcısına sahte geri ödeme talepleri göndermeyeceksiniz
 • Hesabınızı herhangi bir yasadışı davranışta bulunmak için kullanmayacaksınız
 • Ayrıca, aşağıdakileri de yapmamayı kabul edersiniz:
  • Hizmet’e veya Hizmet’e bağlı sunucu veya ağlara müdahale etme veya bunları bozma
  • Güvenlik oluşturan veya Hizmet’in kullanımı veya Hizmet’e erişimini kısıtlayan veya sınırlamaları zorlayan Hizmet’in herhangi bir özelliğine müdahale etme, bozma veya engelleme
  • Hizmet’e bağlı ağların herhangi bir şartına veya politikasına uygun olmama
  • Kasıtlı veya kasıtsız, Hizmet’i yürürlükteki herhangi bir yasayı ihlal için kullanma
  • Hizmet’i küçüklere (veya başka herhangi bir kişiye) herhangi bir şekilde zarar vermek veya başka herhangi bir kişi hakkındaki herhangi bir kişisel bilgiyi ortaya çıkarmak için kullanma
  • GREE’yi veya herhangi bir başka kişi veya kurumu dolandırma veya herhangi bir "piramit şeması" veya benzer faaliyette bulunma
  • Herhangi bir kişi veya kuruluşu taklit etme veya bir kişi veya kurum ile ilişki veya bağlantınızı yanlış beyan etme
  • Hizmet’i, kötü niyetli, tehdit edici, müstehcen, küçük düşürücü, iftira içeren veya ırksal, cinsel, dinsel veya başka şekilde sakıncalı veya rahatsız edici olan herhangi bir bilgiyi göndermek veya başka bir şekilde dağıtmak için kullanma
  • Otomatik araçlarla veya sahte beyanlarla herhangi bir Hesap oluşturma veya başka herhangi bir kullanıcının Hesabını, bir askıya almayı veya yasaklamayı engellemek de dahil olmak üzere, herhangi bir amaçla kullanma ve/veya
  • Hileler, açıklar, otomasyon yazılımı, robotlar, hackler, modlar veya herhangi bir kullanıcının Hizmet deneyimini değiştirmek için tasarlanmış herhangi bir yetkisiz üçüncü şahıs yazılımını kullanma veya dağıtma.

 

Ayrıca, yürürlükteki tüm yasalara veya çevrim içi davranış ile ilgili diğer kurallara kabul edilebilir Kullanıcı İçeriği’ne uymayı kabul edersiniz ve Amerika Birleşik Devletleri veya içinde yaşadığınız ülkeden ihraç edilen teknik verilerin iletimi ile ilgili yürürlükteki tüm yasalara veya diğer kurallara uymayı kabul edersiniz.

Buna ek olarak, Hizmet’i veya Hizmet’in herhangi bir kısmını, GREE’nin, tamamen kendi takdirine bağlı olarak, Hizmet’e veya herhangi bir kullanıcının Hizmet’i kullanmasının zararlı olduğunu düşündüğü davranışlarda bulunmak için kullanmayacağınızı kabul edersiniz.

GREE, hangi davranışların kuralların ihlali olduğuna veya bu Hizmet Koşulları veya Hizmet’in kendisinin başka bir şekilde amacı veya ruhunun dışında olduğuna karar verme hakkını saklı tutar. GREE, sonuç olarak, Hesabınızı sonlandırma ve Hizmet’i kullanmanızı yasaklamayı da içerebilecek gerekli adımları atma hakkını saklı tutar.

 1. Geri bildirim

“Geribildirim,” GREE için sağladığınız Hizmet ile ilgili, ilişkili veya buna bağlı herhangi bir yorum, öneri ve diğer geri bildirimler anlamına gelir. Geri bildirim’in GREE’nin özel mülkiyeti olacağını ve sizin burada tüm Geri bildirim ile ilgili tüm hak, unvan ve çıkarları GREE’ye tahsis ettiğinizi kabul edersiniz. Yürürlükteki yasalar tarafından başka bir şekilde yasaklanmadığı sürece, GREE’nin, size herhangi bir tazminat ödemeden, Geri bildirim’i herhangi bir şekilde ve herhangi bir amaç için kullanabileceğini, satabileceğini veya başka bir şekilde ifşa edebileceğini veya faydalanabileceğini kabul edersiniz.

 1. Hizmet ve Hizmet Koşulları’nda Değişiklikler

GREE, kendi takdirine bağlı olarak ve herhangi bir zamanda, değiştirilen koşulları Site’de yayınlayarak, bu Hizmet Koşulları’nı ve onun Gizlilik Politikası’nı değiştirebilir. Hizmet’i kullanmaya devam ederek, bu tür değişiklikleri kabul etmiş sayılacaksınız. Başka bir şekilde açıkça belirtilmediği sürece, değiştirilen tüm koşullar yayınlandıktan hemen sonra otomatik olarak geçerli olacaktır.

Bu Hizmet Koşulları, siz ve GREE tarafından imzalanmış bir yazı (e-posta değil) dışında, başka türlü değiştirilemez. Hizmet Koşulları veya Gizlilik Politikası’nın GREE’nin diğer herhangi bir koşul, politika veya kuralı ile çeliştiği durumlarda, bu Hizmet Koşulları ve Gizlilik Politikası’ndaki koşullar geçerli olacaktır.

Hizmet’in ödemeli kısımları ile ilgili olarak GREE tarafından başka bir şekilde açıkça belirlenmediği sürece, GREE, uyarı veya sorumluluk olmadan, Hizmet’i veya Hizmet’in herhangi bir yönünü veya özelliğini ekleme, değiştirme, askıya alma veya devam ettirmeme hakkını saklı tutar.

 1. Ticari Markalar

“GREE,” GREE logosu ve diğer logolar ve ürün ve hizmet adları, GREE veya GREE Taraflarının ticari markaları ve hizmet markalarıdır ve kendilerine aittir. Bu ticari markaları, bu Hizmet Koşulları’nda açıkça belirlendiği şeklin dışında, herhangi bir şekilde kullanamazsınız veya sergileyemezsiniz. Hizmet’te görünen tüm üçüncü taraf ticari markalar ve hizmet markaları kendi sahiplerinin mülkiyetindedir ve tüm hakları saklıdır.

 1. Üçüncü Taraf Web Sitelerine Bağlantılar

Hizmet, üçüncü taraf web siteleri veya kaynaklarına bağlantılar içerebilir. GREE, bu tür herhangi bir bağlantıyı herhangi bir zamanda herhangi bir nedenle veya nedensiz olarak kaldırabilir. GREE’nin, bu tür web siteleri veya kaynakların veya bu tür web siteleri veya kaynaklarda bulunan içerik, ürünler veya hizmetlerin erişilebilirliği veya doğruluğu için sorumlu olmadığını kabul edersiniz. Bu tür bağlantılar, bu tür web siteleri veya kaynaklar veya bu tür web siteleri veya kaynaklardan erişilebilecek içerik, ürünler veya hizmetler için GREE tarafından herhangi bir onay veya GREE’nin bunlarla bir ilişkisi anlamına gelmez. Bu tür herhangi bir web sitesi veya kaynağı kullanımınız için tek başınıza sorumlu olacaksınız ve bunlardan kaynaklanan tüm risk size aittir.

 1. Sonlandırma

Hesabınızı, herhangi bir zamanda ve herhangi bir nedenle, Hesabınızı sonlandırmak istediğinizi GREE’ye bildirerek, http://gree-support.net adresinde yer alan destek sayfamızda açıklanan işlemi takip ederek sonlandırabilirsiniz.

GREE, bu Hizmet Koşulları’nı, Hesabınızı, Hizmet’e erişiminizi, Hizmet’in kendisini veya Hizmet’in herhangi bir kısmını, herhangi bir zamanda ve herhangi bir nedenle, sonlandırabilir. GREE, ayrıca, eğer bu Hizmet Koşulları’nın herhangi bir hükmüne veya herhangi bir diğer GREE politikası veya kuralına uymadığınızdan veya Hizmet’le ilgili veya Hizmet’in kullanımı sırasında yasadışı olabilecek veya siz, GREE, herhangi bir üçüncü taraf veya Hizmet’in kendisi için sorumluluk, zarar veya diğer bir bozukluğa neden olabilecek faaliyetlerde bulunduğunuzdan şüphelenir veya buna karar verirse, size herhangi bir bildirimde bulunmadan, yetkilileri uyarabilir veya uygun gördüğü herhangi bir adımı atabilir (Hesabınızı ve Hizmet’e erişiminizi askıya almak da dahil olmak üzere ancak bununla sınırlı olmadan).

Herhangi bir sonlandırmanın sonucu olarak, oyun geçmişiniz, avatarlarınız, karakterleriniz, başarılarınız ve Sanal Para ve Sanal Ürünler’iniz de dahil olabilecek şekilde ancak bunlarla sınırlı olmadan, Hesabınızı ve ilişkili tüm bilgi ve verilerinizi kaybedeceksiniz. Bu Hizmet Koşulları kapsamında, herhangi bir nedenle, izin verilen (sizing tarafınızdan veya GREE tarafından) herhangi bir sonlandırmanın sonucu olarak, herhangi bir geri ödeme, tazminat veya diğer sorumluluk için hakkınız olmayacak ve GREE size veya herhangi bir üçüncü tarafa karşı sorumlu olmayacaktır. GREE, kendi takdirine bağlı olarak, herhangi bir kişi için bir Hesabı korumayı veya o kişi için Hizmet sağlamayı reddetme hakkını saklı tutar.

Bu Hizmet Koşulları sonlandırılana kadar yürürlükte kalacaktır. Bu Hizmet Koşulları’nın aşağıdaki bölümlerinin, bu Hizmet Koşulları’nın, Hesabınızın veya Hizmet’in herhangi bir sonlandırılmasından sonra da geçerli olacağını kabul edersiniz:

Bölüm 4 (Hizmet Malzemeleri); Bölüm 5 (Mülkiyet); Bölüm 6 (Kullanıcı İçeriği/Sizin İçeriğiniz); Bölüm 7 (Sanal Para ve Sanal Ürünler); Bölüm 9 (Geribildirim), Bölüm 11 (Ticari Markalar); Bölüm 12 (Üçüncü Şahıs Web Sitelerine Bağlantılar); Bölüm 13 (Sonlandırma); Bölüm 14 (Siz ve diğer Kullanıcılar Arasındaki Uyuşmazlıklar), Bölüm 15 (Zararların Tazmini); Bölüm 16 (Garantilerin Reddi); Bölüm 17 (Sorumluluğun Sınırlandırılması); Bölüm 18 (Geçerli Yasalar ve Adil Çözümler); Bölüm 19 (Telif Konuları) ve Bölüm 20 (Genel Hükümler).

 1. Siz ve diğer Kullanıcılar Arasındaki Uyuşmazlıklar

Hizmet’in diğer kullanıcıları ve Hizmet’i kullanımınız aracılığıyla irtibata geçtiğiniz diğer taraflar ile etkileşiminiz için tek başınıza sorumlusunuz. GREE, siz ve Hizmet’in diğer kullanıcıları arasındaki uyuşmazlıkları izleme ve yönetme hakkını saklı tutar, ancak bununla yükümlü değildir. Siz, GREE’ye Hesabınızın şifreyle korunmuş herhangi bir kısmına erişim vermek de dahil olmak üzere ancak bununla sınırlı olmadan, herhangi bir şüpheli yasadışı, hileli veya uygunsuz faaliyeti araştırmak için GREE ile tam bir işbirliği yapacaksınız. GREE, siz ve Hizmet’in diğer kullanıcıları arasındaki herhangi bir uyuşmazlık ile ilgili size veya herhangi bir üçüncü tarafa dair herhangi bir ve tüm sorumluluğu burada reddeder.

 1. Zararların Tazmini

Sizin (veya Hesabınızı kullanarak Hizmet’e erişim sağlayan herhangi birinin):

 • Hizmet’i kullanımı
 • Bu Hizmet Koşulları’nı ihlali ve
 • Herhangi bir diğer kişi veya kurumun herhangi bir hakkının ihlalinin

yanı sıra Hesabınızdaki bilgiler, Hizmet aracılığıyla sizin (veya Hesabınızı kullanarak Hizmet’e erişim sağlayan herhangi birinin) sunduğu, gönderdiği veya ilettiği herhangi bir bilgi nedeniyle veya bundan kaynaklanan her türlü iddia, yükümlülükler, zarar, kayıp, maliyet, masraf, ücrete (makul avukatlık ücretleri ve mahkeme masrafları da dahil olmak üzere) karşı GREE taraflarını tazmin etmeyi, savunmayı ve korumayı kabul edersiniz.

GREE, bu Bölüm kapsamındaki herhangi bir konuda münhasır savunma ve kontrolü üstlenebilir. Bu tür herhangi bir konu ile ilgili olarak, GREE ile işbirliği yapmayı ve tüm masrafları ödemeyi kabul edersiniz.

 1. Garantilerin Reddi

HİZMETİN, UNVAN GARANTİLERİ VEYA İHLAL, SATILABİLİRLİK VEYA BELİRLİ BİR AMAÇ İÇİN UYGUNLUK DA DAHİL OLMAK ÜZERE ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMADAN, AÇIK VEYA DOLAYLI OLARAK BELİRTİLMİŞ HERHANGİ BİR TÜR GARANTİ OLMADAN, “OLDUĞU GİBİ” TEMELİNDE SAĞLANDIĞINI KABUL EDERSİNİZ. HİZMETİN KULLANIMINA DAİR TÜM RİSKLER SİZE AİTTİR.

YUKARIDAKİLERİ SINIRLAMADAN, GREE VEYA ONUN (AŞAĞIDA TANIMLANAN) BAĞLI KURULUŞLARI VEYA BAĞLI ORTAKLIKLARI VEYA ONLARIN HERHANGİ BİR ÇALIŞANI, YÖNETİCİSİ, TEMSİLCİSİ, AVUKATI, ÜÇÜNCÜ TARAF İÇERİK SAĞLAYICISI, DAĞITIMCISI, LİSANS SAHİBİ VEYA LİSANS VERİCİSİ (TOPLUCA, “GREE TARAFLARI”), (A) HİZMETİN SİZİN GEREKSİNİMLERİNİZİ KARŞILAYACAĞINI VEYA (B) HİZMET MALZEMELERİNİN VEYA KULLANICI İÇERİĞİNİN GÖRÜNTÜLENEBİLİR VEYA ERİŞİLEBİLİR OLACAĞINI VEYA (C) HİZMETİN KESİNTİSİZ, ZAMANINDA, GÜVENLİ VE HATASIZ OLACAĞINI GARANTİ EDER. “BAĞLI KURULUŞ,” GREE INC. VE FUNZIO INC. DE DAHİL OLMAK ÜZERE ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMADAN, DOĞRUDAN VEYA DOLAYLI OLARAK KONTROL EDEN, ORTAK KONTROL ALTINDA OLAN VEYA GREE INTERNATIONAL INC. TARAFINDAN KONTROL EDİLEN HERHANGİ BİR KURULUŞ ANLAMINA GELİR.

 1. Sorumluluğun Sınırlandırılması

GREE TARAFLARI, SÖZLEŞME, HAKSIZLIK VEYA HEHANGİ BİR DİĞER HUKUK TEORİSİNE DAYALI OLSUN VEYA OLMASIN VE HERHANGİ BİR GREE TARAFI BU TÜR HASARLARIN OLASILIĞINDAN HABERDAR EDİLMİŞ OLSUN VEYA OLMASIN, BU HİZMET KOŞULLARI VEYA HİZMETİN KENDİSİNDEN KAYNAKLANAN VEYA HERHANGİ BİR ŞEKİLDE BUNLARLA İLGİLİ OLAN GELİR KAYBI, KAYIP KARLAR, KAYIP VERİLER VEYA İŞ KESİNTİSİ VEYA DİĞER MADDİ OLMAYAN ZARARLAR (BU TÜR ZARARLAR NASIL NİTELENMİŞ OLURSA OLSUN) DA DAHİL OLMAK ÜZERE ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMADAN, HERHANGİ BİR DOLAYLI, ARIZİ, BAĞLI, ÖZEL, CEZAİ VEYA DİĞER BENZER ZARARLAR İÇİN SİZE KARŞI SORUMLU OLMAYACAKTIR.

GREE TARAFLARI, İLK KEZ BİR İDDİADA BULUNDUĞUNUZ TARİHTEN HEMEN ÖNCEKİ ALTI (6) AY İÇİNDE BU HİZMET KOŞULLARINA UYGUN OLARAK GREE’YE ÖDEMİŞ OLDUĞUNUZ MİKTARDAN DAHA FAZLASI İÇİN SİZE KARŞI SORUMLU OLMAYACAKTIR. EĞER BÖYLE BİR SÜRE İÇİNDE GREE’YE HERHANGİ BİR MİKTAR ÖDEMEDİYSENİZ, GREE VEYA GREE TARAFLARI İLE HARHANGİ BİR UYUŞMAZLIK İÇİN TEK ÇARENİZİN (VE GREE TARAFLARININ MÜNHASIR SORUMLULUĞUNUN) HİZMETİ KULLANMAYI DURDURMA VE HESABINIZI İPTAL ETME OLDUĞUNU KABUL VE TAAHHÜT EDERSİNİZ.

Bazı hukuklar belirli garantilerin hariç tutulmasına veya hasarların belirli türleri için sınırlandırma veya hariç tutmaya izin vermez. Bu duruma göre, yukarıdaki bazı sorumluluk redleri ve sınırlamalar sizin için geçerli olmayabilir. GREE’nin veya herhangi bir diğer GREE Tarafının, yürürlükteki yasa konusu olarak, burada belirtildiği gibi herhangi bir garantiyi reddettiği veya sorumluluğunu sınırladığı ölçüde, bu tür garantinin kapsamı ve GREE’nin veya herhangi bir GREE Tarafının sorumluluğunun ölçüsü, bu tür yürürlükteki yasa kapsamında izin verilenin en azı olacaktır.

 1. Geçerli Yasalar ve Adil Çözümler

Bu Hizmet Koşulları ve bu Hizmet Koşulları veya Hizmet’in kendisi ile ilgili herhangi bir iddia, kanun hükümleriyle çelişkiye atıfta bulunulmadan Kaliforniya Eyaleti yasalarına tabi olacaktır. Bu Hizmet Koşulları’nın konusu ile ilgili herhangi bir eylemin münhasır yargı yetkisi San Francisco, Kaliforniya'da bulunan eyalet ve federal mahkemelerin olacaktır ve tarafların her biri burada bu tür mahkemelerdeki yargı yetkisine herhangi bir itirazdan feragat eder.

Bu Hizmet Koşulları’nı ihlalinizin GREE için hukuk yollarının yetersiz olduğu acil ve onarılamaz zararla sonuçlanabileceğini kabul edersiniz. Bu duruma göre, sizin bu Hizmet Koşulları’nı ihlaliniz veya ileriye dönük ihlaliniz durumunda, GREE (herhangi bir ihbar göndermek yükümlülüğü olmadan) ihtiyati tedbir ya da diğer adil tedbir talep etme hakkına sahip olacaktır. İşbu belge ile gayri kabili rücu olarak ihtiyati tedbir veya diğer adil tedbir talep etmek için bütün haklarınızdan feragat edersiniz.

 1. Telif Konuları

GREE diğerlerinin fikri mülkiyetine saygı duyar ve GREE oyun ve hizmetlerini kullananların da aynını yapmasını ister. Bu duruma göre, bu Hizmet Koşulları’nın herhangi bir diğer hükmünü sınırlandırmadan, üçüncü taraf fikri mülkiyet haklarını ihlal eden herhangi bir malzemeyi Hizmet aracılığıyla yükleyemezsiniz, yayınlayamazsınız, gönderemezsiniz veya iletemezsiniz.

Size ait olan herhangi bir telifli çalışmanın Hizmet aracılığıyla sağlanan malzeme veya verilerle bağlantılı olarak telif hakkı ihlali oluşturacak şekilde kopyalandığı veya kullanıldığına inanırsanız, telif hakkı ihlali iddialarını alması için GREE’nin aşağıda belirlenen telif hakkı temsilcisine bildirimde bulunabilirsiniz:

GREE International, Inc. 
185 Berry Street, Suite 590 
San Francisco, CA 94107 
Dikkatine: Copyright Agent
E-posta: copyright@gree.net

Ancak, yine de, GREE’nin Telif Hakkı Politikası’nda daha ayrıntılı olarak söz edildiği gibi, belirli yasal gereksinimler ve kısıtlamalar bu tür bildirimlere göre geçerli olur. Bize herhangi bir telif hakkı ihlaline dair iddia bildiriminde bulunmadan önce, bu tür gereksinim ve kısıtlamalar hakkında bilgi edinmeniz önerilir.

 1. Genel Hükümler
 2. Hizmet’e erişim sağlamak ve kullanmak için gerekli tüm mobil cihazlar ve herhangi bir başka ekipmanı ve bunlarla ilgili tüm ücretleri sağlamak ve korumaktan sorumlu olduğunuzu kabul edersiniz.
 3. GREE’nin talebi üzerine, bu Hizmet Koşulları’na uyduğunuzu doğrulamak için gerekli herhangi bir belge, yayın veya diğer malzemeleri GREE için sağlayacaksınız.
 4. GREE şu anda Hizmet’i Amerika Birleşik Devletleri’nden işletmekte ve kontrol etmektedir. Hizmet’te sağlanan bilgi ve malzemeler, bu tür dağıtım veya kullanımın yasa veya yönetmeliğe aykırı olacağı veya GREE’yi bu tür yargı yetkisi veya ülke içinde herhangi bir tescil gereksinimine tabi edeceği herhangi bir yargı yetkisinde, herhangi bir kişi veya kuruma dağıtım veya bunlar tarafından kullanım amaçlı değildir.
 5. GREE’nin bu Hizmet Koşulları’nın herhangi bir hak veya hükmünü yerine getirmeme veya zorlamaması, bu tür hak veya hükümden bir feragat oluşturmayacaktır. Her iki taraf tarafından herhangi bir ihlal veya yükümlülüğünü yerine getirmemekten hiçbir feragat, herhangi bir önceki veya sonraki ihlal veya yükümlülüğünü yerine getirmemekten feragat olarak kabul edilmeyecektir.
 6. Taraflar, bu Hizmet Koşulları’nın herhangi bir hükmünün yetkili bir mahkeme tarafından geçersiz bulunması durumunda, hükümde yansıtıldığı şekilde, mahkemenin tarafların niyetlerine geçerlilik kazandırması gerektiğini ve bu Hizmet Koşulları’nın diğer hükümlerinin tam olarak yürürlükte kalacağını kabul ederler.
 7. GREE’nin önceden yazılı onayı olmadan, bu Hizmet Koşulları’nı başka bir kişi veya kuruma tahsis etmeyeceksiniz.
 8. GREE, zorunlu nedenler, savaş, sivil veya askeri yetkililerin eylemleri, terör, isyan, ambargo, grev eylemleri veya enerji sıkıntıları nedeniyle yapamamak da dahil olmak üzere ancak bunlarla sınırlı olmadan, makul kontrolü dışındaki nedenlerden kaynaklanan herhangi bir gecikme veya yerine getirememe nedeniyle sorumlu olmayacaktır.
 9. Bu Hizmet Koşulları’nın hazırlanmasının GREE’ye karşı yorumlanmayacağını kabul edersiniz. İşbu belgeyle, bu Hizmet Koşulları’nın elektronik biçimi ve bu Hizmet Koşulları’nın imzalanması gerektiğine dair bir gereklilik olmamasına dayalı olarak herhangi bir ve tüm savunmalarınızdan feragat edersiniz.
 10. Bu Hizmet Koşulları, Gizlilik Politikası, Telif Hakkı Politikası ve GREE tarafından yayımlanan herhangi bir ek politika ve kural, Hizmet’i kullanımınız ve bu Hizmet Koşulları’nın herhangi bir diğer konusu ile ilgili olarak, siz ve GREE arasındaki bütün sözleşmeyi oluşturur. Elektronik, sözlü veya yazılı olsun veya özel veya emsal tarafından oluşturulmuş olsun, bu tür koşullar siz ve GREE arasındaki tüm önceki anlayışların veya anlaşmaların yerine geçer.

GREE ile İletişime Geçme

GREE ile iletişime geçmek için, lütfen http://gree-support.net adresinde yer alan destek sayfamızda açıklanan işlemi takip edin.

 

Yorumlar